AREALAB

Jednostka projektowo - architektoniczna

  Kontakt

Pracownia projektowa Arealab istnieje od 2007 r.

Karty poglądowe lokalu, opracowanie graficzne

Zakres działalności, prowadzenie procesu projektowego - od koncepcji do uzyskania pozwolenia na budowę poprzez wszystkie formalności z tym związane.

 • Pełnobranżowa obsługa inwestycji:

  • Architektura, konstrukcja, wszystkie instalacje. Dodatkowo obsługa geodezyjna, badania geotechniczne gruntu, kosztorysy i przedmiary robót.
 • Projekty architektoniczne:

  • Projektowanie architektoniczne.
  • Projekty przebudowy, rozbowy budynów istniejących, projekty rozbiórek.
  • Projekty dla budynków zabytkowych ujętych w rejestrze zabytków, gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarach ochrony konserwatorskiej.
  • Przebudowy dawnych budynków mieszkalnych i gospodarczych, przemysłowych, folwarcznych.
  • Uzgodnienia z rzeczoznawcami dla lokali użytkowych, biurowych, miejsc pracy, lokali gastronomicznych, medycznych.
  • Adaptacje projektów gotowych; więcej nt procedur i uzyskania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych.
  • Analizy inwestycyjne zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy.
  • Więcej o możliwościach tutaj: możliwości.
 • Inwentaryzacje budowlane:

  • Pomiary budynków istniejących, także geodezyjne, skanowanie 3D.
  • Inwentaryzacje budowlane uszczegółowione, branżowe.
  • Inwentaryzacje na potrzeby stwierdzenia samodzielności lokalu, rozdziału ksiąg wieczystych, potwierdzenia procentowego udziału w częściach wspólnych.
 • Usługi dodatkowe:

  • Oceny stanu technicznego budynków na potrzeby remontów.
  • Konsultacje dotyczące możliwości przebudowy lub zmiany sposobu użytkowana, funkcji obiektu budowlanego, lokalu.
  • Zmiany sposobu użytkowania budynków i lokali.
  • Wydzielenie lub włączenie części budynku do części wspólnej.

Doświadczenie

Nazywam się Marcin Rybczyński, jestem architektem i właścicielem. Prowadzę własną działalność projektową.

Obecnie pracuję na własną rękę ze sprawdzonymi profesjonalistami: projektantami i wykonawcami. Dzięki elastycznemu zespołowi potrafię dostosować się do wymaganych warunków. Zdobywałem doświadczenie zawodowe pracując nad projektami różnego typu, w Polsce i za granicą. Ukończyłem Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka. Dyplom 2006 rok. Mam świadomość, że zawsze można zrobić coś lepiej, w takim stopniu aby działało bardziej niezawodnie i umożliwiało swobodne korzystanie z wykreowanej przestrzeni. Łącze funkcje, założenia inwestorskie, konserwatorskie i planistyczne, tak aby realizowane projekty przedstawiały same w sobie nową jakość.

Miałem zaszczyt pracować w biurach projektowych i wykonywać projekty w poniższych krajach:

Udział w konferencjach i sympozjach m.in.: "Renowacja obiektów zabytkowych", Renowacje i Zabytki, Tubag, Labe, Quick-mix; "Obiekty zabytkowe. Adaptacja do współczesnych funkcji użytkowych, rewitalizacja, utrzymanie", Eurothane G, Skamowall.

Możliwości

Projektowanie architektoniczne

Wykonywanie projektów architektonicznymi różnego typu, szczególnie z uwględnieniem wytycznych "Lifetime Housing" - projektu domu na całe życie. Projekty budynków wszystkich typów. Koncepcje architektoniczne, symulacja oświetlenia budynku światłem słonecznym, projekty zagospodarowania terenu. Adaptacje projektów gotowych, projekty przebudów i remontów także obiektów zabytkowych. Zobacz portfolio

 

Inwentaryzacje architektoniczne i budowlane

Pomiary stanu istniejącego budynków. Potrzebne do wykonania przebudów, wyodrbnienia lokali, zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, planów ewakuacji itp. Więcej na temat inwentaryzacji tutaj: Oferta inwentaryzacji

 

Przyłącza mediów i rozbudowy sieci

Projekty przyłączy do budynków istniejących lub projektowanych: przyłącza i sieci sanitarne, energetyczne, wodne, gazowe.

 

Projektowanie wnętrz

Zarówno pomieszczeń mieszkalnych jak i usługowych, użytku publicznego, projekty adaptacji i inne.

 

Aranżacje, przebudowy, adaptacje gotowych projektów, rozbiórki, legalizacje

Przebudowy budynków, przygotowanie istniejącego projektu budowlanego do nowych potrzeb, rozbudowy (szczególnie chętnie domy kostki). Projekty rozbiórek, projekty do legalizacje samowoli budowlanej.

 

Projektowanie obiektów małej architektury

Projektowanie altan, osłon i innej architektury ogrodowej lub miejskiej.

 

Inwentaryzacje fotograficzne

Wykonywanie fotograii wysokiej rozdzielczości wnętrz pomieszczeń, elewacji. Komputerowe modyfikacje. Przygotowywanie zdjęć do ortofotoplanów. Wykonywanie zdjęć panoramicznych. Wykorzystanie dodatkowego oświetlenia. Retusz fotografii, korekta, zdjęcia HDR. Wykonywanie dokumentacji z inwentaryzacji fotograficznej.

 

Wizualizacje, prezentacje, strony www przedsięwzięć

Wizualizacje architektoniczne, projekty elewacji, prezentacje komputerow, multimedialne, filmy, także 3D. Wizualizacje budynku na działce z wykorzystaniem fotografii działki.

 

Współpraca

Współpraca ze wszystkimi branzystami oraz projektantką ogrodów, geodetami, archeologiem. Współpraca z wyłącznym dystrybutorem w Polsce elementów małej architektury włoskiej firmy Metalco i Urban Style, brytyjskiej firmy Glasdon, niemieckiej Erlau

 

Własny transport

Szybki i niezawodny motocykl, bez opóźnień i stania w korkach.