Jeden z ostatnich reliktów

Zdemontowany został jeden z ostatnich reliktów. Z murów garnizonowego klubu zniknęła głowa radzieckiego sołdata.