Przeglądasz archiwalną wersję strony. WERSJA AKTUALNA

Inwentaryzacje budowlane lokali, mieszkań, budynków

w celach określenia powierzchni, odrębności, sprzedaży, opracowania dokumentacji projektowej, graficznej, ofertowej i innych


[powiększ]

Model wykonany na podstawie inwentaryzacji. Pokazane jest różne uszczegółowienie modelu / wizualizacji.

Jesteśmy w stanie dostosować swoją ofertę dokładnie do Państwa potrzeb!


Wykonujemy pomiary i opracowujemy dokumentację dla:


Inwentaryzacje budowlane stanu istniejącego mogą stanowić podstawę do:


Przy wykonywaniu pomiarów oraz opracowywaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej

opieramy się na obowiązującej Normie PN-ISO 9836:1997. Jesteśmy też w stanie opracować porównawczą dokumentację techniczną zgodnie z innymi aktami prawnymi dla określonych celów. Więcej...

Oferujemy Państwu wykonanie inwentaryzacji budowlanej

w stopniu jaki jest dla Państwa najbardziej porządany. Wykonujemy wizualizacje rzutu lokali, opracowanie graficzne, które w atrakcyjnej formie może przybliżyć przyszłemu kupującemu obraz lokalu oraz stać się podstawą do wykonania np. wyceny planowanych prac. Na życzenie inwestora jesteśmy w stanie wykonać pełną inwentaryzację, która może posłużyć w przyszłości do wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (remont, przebudowę, robzbudowę).

Dziesiątki zinwentaryzowanych obiektów:

Zdobyliśmy doświadczenie przy pracy nad różnego rodzaju tematami: lokale mieszkalne, usługowe, zabytki, wnętrza i elewacje, więźby dachowe, dla inwestorów prywatnych, firm, podmiotów samorządowych, wspólnot mieszkaniowych...

Naszymi największymi osiągnieciami jest wykonanie:
Poza tym, do tej pory opracowywaliśmy dokumentacje dla budynków wchodzących w zakres naszej oferty takich jak: Więcej (próbka prac)...Inwentaryzacja budowlana, rysunki techniczne


[powiększ]

Przykład pełnej inwentaryzacji domu jednorodzinnego z początku XX w. Rzuty, przekroje, elewacje.


[powiększ]

Przykład inwentaryzacji domu jednorodzinnego typu "kostka" na potrzeby wydzielenia lokalu na piętrze.


Karty poglądowe lokalu, opracowanie graficzne

Karta poglądowa lokalu czy mieszkania pozwala w czytelniejszy sposób, dla większości osób, pokazać rozkład funkcjonalny pomieszczeń. Jest także bardziej czytelna, na pierwszy rzut oka, dla osób nie obeznanych z rysunkiem budowlanym. Karta poglądowa jest szczgólnie przydatna w celu zaprezetowania lokalu na sprzedaż lub wynajem - przyciąga wzrok i pozwala zaaranżować w szybkim stopniu przestrzeń dla nowych potrzeb.


[powiększ]

Przykład karty pomieszczeń parteru domu jednorodzinnego. Inwentaryzacja + model + wizualizacje wnętrzw z przykaładową aranżacją.


[powiększ]

Przykład karty pomieszczeń parteru domu jednorodzinnego. Inwentaryzacja + model + wizualizacje wnętrzw z przykaładową aranżacją.[powiększ]

Przykład karty pomieszczeń mieszkania na poddaszu. Inwentaryzacji + wizualizacja poglądowa.


Oferta

Inwentaryzacja
poglądowa

Cena ok. od 3 zł/m2

Zakres pomiarów:

 • Określenie wymiarów pomieszczeń (podstawowe wymiarowanie tj. wielkości pomieszczeń),
 • Wyznaczenie powierzchni pomieszczeń, wysokości,
 • Wskazanie trzonów kominowcy.

Główne przeznaczenie:

 • Dla sprzedaży mieszkań jako rysunki poglądowe, obmiary w czasie kupna lokalu w celu sprawdzenia stanu faktycznego,
 • Procedura urzędowa wydzielenia lokalu z cześci wspólnej lub wcześniej stanowiącego większą część,
 • Procedura urzędowa stwierdzenia samodzileności lokalu,
 • Wykonanie projektu aranżacji,

Zakres opracowania:

 • Wykonanie rysunków: rzut pomieszczeń, przekrój, ew. elewacje; rysunki w wersji poglądowej uproszczonej oraz w wersji z wymiarowaniem,
 • Możliwe wykonanie uproszczonego modelu 3D.

Inwentaryzacja
budowlana

Cena 5-10 zł/m2

Zakres pomiarów:

 • Dokładny pomiar wszystkich elementów pomieszczeń (odległości od głównych elementów jak okna, drzwi + wymiary stolarki),
 • Wyznaczenie powierzhcni pomieszczeń, wysokości,
 • Oznaczenie pionów instalacyjnych (wentylacja, wod.-kan.), punktów elektrycznych,

Główne przeznaczenie:

 • Jak w wersji podstawowej oraz:
 • Jako kanwa dla wykonania wszelkich projektów budowlanych: przebudowy, rozbudowy, zmiany funkcji pomieszczeń itp.
 • Projekty rozbiórek budynków,
 • Projekty wnętrz.

Zakres opracowania:

 • Wykonanie rysunków: rzut pomieszczeń, przekrój, ew. elewacje wraz z wymiarowaniem,
 • Na życznie wykonanie uproszczonego modelu 3D,
 • Dodatkowo wykonanie części opisowej składającej się z danych dot. zestawień pomieszczeń kondygnacji (dla budynków), opisu elementów konstrukcyjnych przegród budowlanych itp.

Inwentaryzacja
+ oprawa graficzna

Cena od 10 zł/m2

Zakres pomiarów:

 • Stopień dokładności jak w wersji podstawowej lub budowlanej,

Główne przeznaczenie:

 • Dla sprzedaży lokalu jako rysunki poglądowe o wyższym standardzie wykonania,
 • Bardziej obrazowe przedstawienie pomieszczeń i rozkładu funkcjonalnego (rzut z wprowadzeniem faktur podłóg, mebli),
 • Możliwość połączenia rzutu z widokiem perspektywicznym z góry,

Zakres opracowania:

 • Wykonanie kart lokalu (formatek), wykonanie "rzutów" w wersji dwu i trójwymiarowych z opisem pomieszczeń,
 • Wykonanie modelu 3D (stopień skomplikowania do ustalenia),
 • Wykonanie wizualizacji pomieszczeń - w widoku z góry jak i z poziomu człowieka.

Uszczegółowienie poglądowe:

[powiększ]

Rozkład pomieszczeń:

[powiększ]

Uszczegółowienie standardowe:

[powiększ]

Uszczegółowienie dodatkowe + instalacje:

[powiększ]

Rozkład pomieszczeń 3D:

[powiększ]

Uproszczony model 3D:

[powiększ]

Wizualizacja:


[powiększ]

UWAGI:
1) Podane ceny są orientacyjne. Wycena uzależniona jest od stopnia skomplikowania budynku / pomieszczeń, jego stanu technicznego, czasu powstania, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych,
2) Możliwość zamówienia łącznego pakietu lub wybranych kategorii do opracowania.


Wizualizacje budynków i pomieszczeń


Przykład wizualizacji wykonanej na podstawie wykonanej inwentaryzacji kawalerki w kamienicy w celu aranżaji pomieszczeń.


Przykład wizualizacji budynku istniejącego przeznaczonego do przebudowy.

Proszę traktować powyższe zestawienia jako poglądowe. Zapraszamy do szczegółowej wyceny Kontakt lub tel. 660495351.

Opracowanie: Marcin Rybczyński
Marzec 2015


^ Góra strony


Wykonaliśmy wiele opracowań inwentaryzacyjnych dla różnych celów: projektowych, remontowych i urzędowych tj. stwierdzenia samodzielności lub wydzielenia lokalu. Zdajemy sobię sprawę, że czasem dla klienta indywidualnego związane jest to z czasochłonną i często problematyczną procedurą formalno-prawną. Służymy pomocą!


Wykonane przykładowe inwentaryzacje (wybrane):

 1. Dawny zbór ewangelicki w Piotrowicach, gm. Kostomłoty z XIX w. wpisany do rejestru zabytków; na potrzeby projektu zabezpieczenia i remontu
 2. Budynek usługowy z 1910 r. dawna spółdzielnia Olgina, na potrzeby remontu więźby dachowej i dachu o pow. ok. 900 m2 oraz poddasza, Wrocław, Stare Miasto
 3. Budynek wielorodzinny z przełomu lat 50 i 60 XX w. Inwentaryzacja poddasza, strychu, dachu oraz elewacji
 4. Inwentaryzacja zabytkowej kamienicy we Wrocławskim Rynku (całość)
 5. Kamienica XIX w. wpisana do ewidencji zabytków, narożna, inwentaryzacja elewacji do projektu remontu (m.in. odtworzenie zdobień)
 6. Inwntaryzacja budynku szkoły z początku XX w. (całość) budynek szkoły Gminy Żydowskiej objętego ochroną konserwatorską z początku XX w. 3500 m2
 7. Willa w Oławie, przedwojenna, objęta ochroną konserwatorską
 8. Pomieszczenia na Stadionie w Legnicy na potrzeby projektu przebudowy
 9. Inwentaryzacja budynku mieszkalnego z lat 30 XX w. na potrzeby przebudowy lokalu na poddaszu, wydzielenie z części wspólnej, wyodrębnienie lokalu (inwentaryzacja obejmowała wszystkie kondygnacje budynku), Wrocław
 10. Inwentaryzacj mieszkania w kamienicy z zasobu komunalnego na potrzeby remontu i przebudowy
 11. Inwentaryzacja mieszkania w kamienicy z zasobu komunalnego na potrzeby remontu i przebudowy
 12. Dawna stodoła na potrzeby przebudowy na dom jednorodzinny, gm. Mirsk
 13. Dom jednorodzinny, wiejski, przedwojenny inwentaryzacja całości, powiat trzebnicki
 14. Budynek mieszkalny jednorodzinny z lat 70 na potrzeby robudowy o dach 2-spadowy, Wrocław
 15. Inwentaryzacja domu z początków XX w. (przebudowanego)
 16. ...i wiele innych: inwentaryzacje budynków z bali, budynków mieszkalnych, gospodarczych z początków XX w. na całym Dolnym Śląsku (szczególnie w rejonie Przedgórza Sudeckiego), mieszkań w kamienicach, domów jednorodzinnych, budynków usługowych itp.