Gm. Siechnice, Kotowice, adaptacja, projekt „Karmelita”


Adaptacja projektu gotowego domu WOK1023 Karmelita w Kotowicach, gm. Siechnice.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, niepodpiwniczonego wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną (WLZ, studnia wiercona wraz z przyłączem do zaopatrzenia budynku w wodę d/c bytowych, przyłącze kanalizacyjne do zbiornika szczelnego V=10 m3). Dla projektu wykonano badania geotechnicze gruntu, analizy zagrożenia powodzą.

Powierzchnia zabudowy projektowana na działce: budynek: 131,12 m2; powierzchnie drugorzędne: teren utwardzony dojazdu: 51,64 m2; schody zewn., tarasy:  37,35 m2

Wymiary budynku (szer. x dł.): 15,12 x 9,34 m; kąt nachylenia dachu: 40˚ (84%); kubatura budynku brutto:  487 m;wysokość do kalenicy: 8,41 m; poz. ±0,00 budynku: 123,52 m npm (poz. gruntu -0.32).

kotowice mpzp

zagrozenie powodzia 1

kotowice dzialka