Gm. Kobierzyce, Żerniki Małe, adaptacja, projekt „Palanka”


Adaptacja projektu domu Palanka, technologia szkieletowa drewniana. Wykonanie adaptacji pełnobranżowej, projektu zagospodarowania terenu. Miejscowość: Żerniki Małe. Przyłącza wg odrębnych opracowań.

zerniki_wroclawskie_widok