Gm. Kąty Wr., Romnów, adaptacja, projekt „Promyk”


 

Adaptacja projektu domu Promyk, technologia murowana, pustaki gazobetonowe, więźba z prefabrykowanych dźwigarów drewnianych. Wykonanie adaptacji pełnobranżowej, projektu zagospodarowania terenu. Miejscowość: Romnów. Przyłącza wg odrębnych opracowań. Projekt wymagał wyłączenia z produkcji rolnej obszaru działki.

panorama1

W czasie pracy nad projektem wykonano wizję lokalną okolicy aby dopasować gabaryty obiektu do zabudowy znajdującej się w miejscowości tak aby kształt domu i jego gabaryty odpowiadały zabudowie znajdującej się we wsi, nie zakłócały ładu przestrzennego okolicy, co było podyktowane wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. Dodatkowo wykonane zostały analizy-symulacje oświetlenia budynku w ciągu całego roku.

czerwiec godz. 1600 (widok 2)


Wyświetl większą mapę