Gm. Siechnice, Bystrzyków, adaptacja, projekt „Ajaccio II”


Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, niepodpiwniczonego wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną na działce inwestora (WLZ, przyłącze wodociągowe, zbiornik bezodpływowy na ścieki wraz z przyłączem do budynku). Adaptacja projektu pełnobranżowa. Wykonano odwierty gruntu oraz opinię geotechniczną. Uzgodniono wyłączenie z produkcji rolnej część działki, ze wzgl. na występowanie dobrych gruntów o klasie bonitacyjnej II. Uzgodniono zjazd z drogi gminnej.

Powierzchnia zabudowy projektowana na działce: budynek: 235,68 mdrugorzędne: taras i schody zewnętrzne: 39,80 mpowierzchnie utwardzone: 67,3 m2

Powierzchnia użytkowa budynku: 161,34 m2

Budynek w konstrukcji murowanej z bloczków silikatowych. Więźba drewniana z wiązarów prefabrykowanych.

W ramach adaptacji dokonano zmian w wyglądzie części budynku od strony zachodniej (odbicie lustrzane) oraz dokonano wzmocnień elementów żelbetowych oraz wydłużono stopy fundamentowe przy słupach podbierających część zadaszenia od str. zachodniej.

Stan budowy na sierpień 2015:

biestrzykow-1

biestrzykow-3

biestrzykow-2