Remont elewacji, ul. Sycowska, Wrocław


Powierzchnia elewacji objęta remontem: 1403 m2.

Przewidziano naprawę elewacji ścian zewnętrznych budynku, a w szczególności zabezpieczenia elewacji północnych przed działaniem czynników biologicznych i osadzaniu się na dolnej części elewacji glonów i pleśni.  Elewacje zostaną odnowione poprzez uzupełnienie zdegradowanych fragmentów tynku, nałożenie i montaż na istniejącą warstwę tynku siatki i ponownemu tynkowaniu oraz malowaniu elewacji.

Kolejność prowadzonych prac:

 1. demontaż istn. obróbek
 2. czyszczenie istn. elewacji
 3. przygotowanie dolnej części elewacji śr. biobójczymi
 4. demontaż istn. parapetów
 5. wypełnianie ubytków istn. elewacji
 6. zakołkowanie istn. elewacji
 7. nałożenie warstwy zbrojnej pod tynk
 8. tynkowanie
 9. malowanie
 10. montaż nowych parapetów
 11. montaż obróbek

 

Budynek wybudowany w latach 1965-70, pierwotnie użytkowany jako hotel robotniczy, obecnie jako budynek mieszkalny wielorodzinny. Od strony północnej i zachodniej budynek przylega do ul. Sycowskiej, od strony południowej do parkingu wewnętrznego, od południowej do skweru zieleni.

W czasie wizji lokalnej stwierdzono nieliczne spękania tynku w pobliżu okien na wszystkich elewacjach. Spękania tynku występują również na styku szybu windowego z główną częścią elewacji północnej i są spowodowane najprawdopodobniej pracą szybu dźwigowego. Spękania w obrębie dylatacji nie stanowią zagrożenia dla funkcjonowania konstrukcji. Nie stwierdzono spękań ani uszkodzeń ścian konstrukcji.

Elewacja zachodnia (frontowa): W pasie elewacji bezpośrednio przylegającej do poziomu chodnika występują liczne odspojenia tynku spowodowane przenikaniem wody opadowej. Naruszenia struktury tynku w sposób mechaniczny (wandalizm, obicia) widoczne są przy strefie wejściowej do budynku. Ogólne zacieki z osadów i zanieczyszczeń atmosferycznych na całej elewacji. Małe spękania tynku przy parapetach okiennych, parapetach balkonowych. Na poziomie do ok. 0,5 m od poz. gruntu stwierdzono występowanie glonów i grzybów w widocznych koloniach, co wynika prawdopodobnie z:

 1. nieodpowiedniego zabezpieczenia elewacji w fazie wykonawczej lub projektowej poprzez:
 2. występowaniu tynku na bazie mineralnej (mikroorganizmy żerują na składnikach odżywczych pobieranych bezpośrednio z podłoża tynku) o dużej granulacji struktury i ziarna (sprzyja osiadaniu przenoszonych przez wiatr zarodników)
 3. bezpośrednio wzdłuż budynku znajduje się teren utwardzony z kostki brukowej, który sprzyja rozbryzgiwaniu się wody opadowej na elewacji, co dla elew. od strony północno-zachodniej jest przyczyną zawilgocenia cokołu
 4. bezpośrednie sąsiedztwo z budynkiem pasów zieleni oraz drzew o rozbudowanej koronie sprzyja oraz nieszczelność rynny spustowej

Elewacja północna (boczna): Ze względu na ograniczony dostęp światła słonecznego i panującą wilgotność, staje się środowiskiem sprzyjającym rozrastaniu mikroorganizmów. Na elewacji występują kolonie mikroorganizmów na wys. większej niż na elew. zachodniej. (do wys. 2,7 m – prawie cały pas parteru). W okolicy skrzynki elektrycznej (powyżej) widoczne mechaniczne uszkodzenia tynku.

Elewacja wschodnia: Ogólne zabrudzenia czynnikami atmosferycznymi. Małe spękania na narożnikach okien. Widoczne spękanie na dylatacji elewacji (środek budynku). Zacieki od zamontowanych latarni oświetlających parking wewnętrznych.

Elewacja południowa (boczna): Ogólne zabrudzenia czynnikami atmosferycznymi. Małe spękania na narożnikach okien, jedno duże spękanie przy narożniku okna na parterze.

sysowska

 

Elewacja zachodnia (frontowa). Po lewej stronie szyb windy, na wprost główne wejście do budynku. Widoczna degradacja dolnego pasa elewacji poprzez czynniki biologiczne. Liczne uszkodzenia mechaniczne, ogólne zabrudzenia.

Elewacja zachodnia (frontowa). Po lewej stronie szyb windy, na wprost główne wejście do budynku. Widoczna degradacja dolnego pasa elewacji poprzez czynniki biologiczne. Liczne uszkodzenia mechaniczne, ogólne zabrudzenia.

Elew. zachodnia podczas opadów deszczu widoczne zacieki w spękaniach tynku.

Elew. zachodnia podczas opadów deszczu widoczne zacieki w spękaniach tynku.

Narożnik płn.-zach.  Widoczne zabrudzenia na całości elewacji oraz zacieki spowodowane występowaniem glonów i pleśni na dolnej części elewacji. Powyżej skrzynki elektrycznej obicia tynku.

Narożnik płn.-zach.
Widoczne zabrudzenia na całości elewacji oraz zacieki spowodowane występowaniem glonów i pleśni na dolnej części elewacji. Powyżej skrzynki elektrycznej obicia tynku.

 

Elewacja południowa, widoczne zabrudzenia atmosferyczne i zacieki. Spękania na dylatacjach.

Elewacja południowa, widoczne zabrudzenia atmosferyczne i zacieki. Spękania na dylatacjach.