Jeden z ostatnich reliktów


Zdemontowany został jeden z ostatnich reliktów. Z murów garnizonowego klubu zniknęła głowa radzieckiego sołdata.