Bramy


Zdjęcia przedstawiają dawne bramy – wejścia, wjazdy do strefy zakazanej, zajętej przez sowietów. Jedynym śladem świadczącym o ich obecności 20 lat temu są różnice w ułożeniu kostki brukowej, kawałki charakterystycznych murów. Gdzieniegdzie jeszcze niezamalowane napisy. Powoli wszystko zniknie.