Inwentaryzacja budowlana


Budynek szkoły wybudowano na początku XX w., murowany, ściany zewnętrzne, wewnętrzne działowe wykonane z cegły (liczne nowsze ścianki działowe w różnych technologiach). Budynek przeszedł w przeszłości wiele adaptacji. Niektóre z otworów drzwiowych zamurowano lub zmieniono ich położenie, wyburzając części istniejących ścian dostosowując powierzchnie pomieszczeń do wymaganych warunków.

Inwentaryzacja budynku szkoły przy ul. Żelaznej we Wrocławiu. Pomiary inwentaryzacyjne, sporządzenie rysunków inwentaryzacyjnych rzutów, elewacji, rysunków więźby dachowej. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i spisu stolarki okiennej i drzwiowej. Pow. łączna ok. 3000 m3.

Inwentaryzacja została sporządzona na podstawie pomiarów wykonanych na zewnątrz budynku w miejscach umożliwiających ich wykonanie. Wymiary zewnętrzne budynku, wysokości pomieszczeń zostały wyznaczone na podstawie pomiarów własnych w możliwych miejscach oraz na podstawie wykonanej dokumentacji fotograficznej. Wymiary punktów, do których dostęp był utrudniony lub niemożliwy na etapie sporządzania tego typu inwentaryzacji zostały ustalone pośrednio na postawie wymiarów punktów wewnątrz budynku.
Wymiary wewnętrzne pomieszczeń, światła otworów okiennych, wysokości pomieszczeń i konstrukcji więźby dachowej zostały wykonane na podstawie pomiarów bezpośrednich.

elewacja

 

Zobacz więcej (linki):

przykładowy rzut

przykładowa elewacja

więźba dachowa