Pizzeria

pizzeria foto

pizzeria, rzut archiwalny

Rzut archiwalny obejmujący lokale w obu budynkach

Projekt przebudowy i rozbudowy istniejącego lokalu gastronomicznego, pizzerii. Nowy lokal znajdować się będzie w dwóch budynkach z początku XX w., znajdujących się w ewidencji zabytków i na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Oba budynku znajdują się na odrębnych działkach budowlanych. Zamierzenie projektowe obejmowało połączenie obu lokali w jeden. Niezbędna była ekspertyza przeciwpożarowa, wykonanie rozwiązań zamiennych oraz uzyskanie odstępstwa wydanego przez Komendę PSP.

Projekt technologiczny uzgodniony pomyślnie przez sanepid. Pozwolenie na budowę w 2018 r.

 

 

Przeznaczeniem zamierzenia projektowego było wykonanie lokalu gastronomicznego poprzez przebudowę istniejącego i zmianę funkcji byłego sklepu na salę jadalną. Program użytkowy zakładał w istniejącej pizzerii aranżacje pomieszczeń służących tylko personelowi i zapleczu lokalu gastronomicznego – bez możliwości wejścia tam klientów. Powierzchnia nowego lokalu: 102 m2.

Zaprojektowano wykonanie nowego przebicia w ścianach obu budynków, wykonano dokumentację w celu wykazania możliwości przebudowy, ocenę stanu technicznego; zaprojektowano na nowo wszystkie instalacje: elektryczną, sanitarną, wentylację mechaniczną.

pizzeria foto