Inwentaryzacja i projekt remont dachów, Kazimierza Wlk., Wrocław


zbiorczy

 

widokdachowRemont budynku usługowo-biurowego (pierwotnie produkcyjno-handlowego) z początku XX w., z 1910 r. wg projektu Paula i Richarda Ehrlichów. W budynku do drugiej połowy XX w. znajdował się zakład produkujący obuwie „Olgina”. Obecnie wielokrotnie przebudowany wewnątrz mieści biura, sale ćwiczeń, gabinety lekarskie, sklepy i hostele. Remont przewiduje naprawy dachów krytych dachówką ceramiczną oraz stropodachów krytych papą bitumiczną wraz z obróbkami blacharskimi kominów i innych elementów dachowych. Remont przewidziany jest z uwagi na niedostateczny stan i szczelność pokryć.

Budynek znajduje się w zwartej tkance śródmiejskiej tworząc pierzeję ulicy Krupniczej. Dachy przeznaczone do remontu znajdują się formalnie na dwóch budynkach, które są połączone ze sobą kubaturowo. Elewacja frontowa głównego budynku od ul. Krupniczej nr 6-8, wejście do budynku przez dziedziniec od ul. Kazimierza Wielkiego 27 (adres pocztowy). Druga część budynku (niższa) posiada tylko jedną elewację od strony dziedzińca. Sądząc po podobnym wyglądzie elewacji obu części od strony dziedzińca (układ okien, materiały wykończeniowe) wybudowane zostały w tym samym czasie z zamierzeniem tworzącym jedną funkcjonalną całość. Budynek posiada 7 kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem użytkowym i strychem. Nad budynkami znajdują się 2 rodzaje dachów:

1/ dachy kryte dachówką ceramiczną:

A)    nad częścią budynku „głównego” od ul. Krupniczej kopertowy, 4- spadowy sięgający jedną z połaci gzymsu niżej niż pozostałe 3 połacie, dach ten posiada 6 lukarn od strony ulicy

B)    połać dachu 1-spadowego z 2 małymi lukarnami

C)    krótki odcinek w/w dachu (druga przeciwległa połać tworząca na tym fragmencie dach 2-spadowy)

D)    krótki odcinek dachu 2-spadowego połączonego z dachem kopertowym A

2/ stropodachy kryte papą bitumiczną:

E)    dach pulpitowy od strony dziedzińca nad budynkiem „głównym”

F)    trójkątny fragment dachu pulpitowego

G)    dach pulpitowy nad niższą częścią budynku

 

Dachy kryte dachówką: 541,7 m2

Dachy kryte papą: 320 m2

20131104_121120

IMGP5543IMGP5525