Remont elewacji kamienicy, Wrocław, ul. Komuny Paryskiej – Dąbrowskiego


IMG_6126

Budynek objęty opracowaniem to kamienica prawdopodobnie z końca XIX w. (~1890 r.) pierwotnie w całości o funkcji mieszkalnej (wg dokumentacji archiwalnej powstała na miejscu wcześniejszego budynku), w układzie narożnym, składa się z dwóch, prawie symetrycznych części, połączonych ze sobą pod kątem ostrym. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne + strych (2 zaadaptowane lokale mieszkalne, w pozostałej części strych gospodarczy i suszarnia) oraz jest w całości podpiwniczony. Budynek w tradycyjnej konstrukcji murowanej, stropy przebudowane na stropy Kleina po wojnie. Dach 2-spadowy, więźba drewniana, dachówka nowa po remoncie. Dach w ostatnich latach poddany został remontowi. Elewacja od strony ul. Komuny Paryskiej posiada zdobienia architektoniczne (m.in. boniowania, opaski okienne, zdobienia portalu). Elewacja od strony ul. Dębowskiego została prawdopodobnie w czasie remontów powojennych uproszczona, detale architektoniczne w większości usunięte. Elewacja od strony podwórza nie posiada zdobień, ma charakter prosty.

Założenia projektowe

Elewacja północna (ul. Komuny Paryskiej):

– skucie zdegradowanych tynków w miejscach, odspojeń (szczególnie przy górnym gzymsie)

– skucie tynku na cokole, zaleca się naprawę tynku na dolnym cokole (30 cm nad poz. chodnika) i naprawę ubytków

– uzupełnienie fragmentów zniszczonych tynków, uzupełnienie spękań zaprawą betonową

– sprawdzenie stanu tynku na całej elewacji w celu zbadania ewentualnych odspojeń

– oczyszczenie i mycie całości elewacji ze złuszczonej farby

– renowacja elementów zdobniczych

– wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej

– przygotowanie i malowanie elewacji

Elewacja zachodnia (ul. Dąbrowskiego):

– sprawdzenie elewacji pod względem odspojeń tynku, oczyszczenie i mycie całości

– odtworzenie opasek okiennych w poziomie parteru, I piętra i III piętra oraz okrągłych elementów dekoracyjnych na I piętrze

– odtworzenie górnych i dolnych zdobień wokołokiennych na II piętrze

– odtworzenie zdobionych konsol podbierających gzyms dachu

– odtworzenie reliefu boniowania na kondygnacji parteru

– przygotowanie i malowanie elewacji

Co ciekawe zgodnie z projektem remontu elewacji z roku 1972, budynek „zgodnie z planem perspektywicznym miasta [Wrocławia], przeznaczony jest do rozbiórki”.

Poniżej widok zdegradowanego portalu wejściowego, głównego od strony ul. Komuny Paryskiej. Po prawej widoczne uszkodzenia tynku poniżej konsoli gzymsu.

IMG_9534 IMG_9531