Budowa: Rozbudowa budynku z lat 30, Wrocław


Budowa rozpoczęta w 2017 roku, zmierza ku końcowi i zamknięciu stanu surowego być może jeszcze przed zimą.

bialoruska (1)

Widok z ulicy.

 

bialoruska (4)

Widok z kondygnacji poziomu gruntu. Na wprost część obniżona z widocznymi schodami tarasu zagłębionego w gruncie, powyżej poziom podwyższonego parteru budynku istniejącego.

 

bialoruska (2)

Widok od frontu. Ścianka podparapetowa zostanie uzupełniona, tymczasowy otwór wejściowy ułatwia przejście w czasie budowy.

 

bialoruska (3)

Widok na nowe schody prowadzące na wysoki parter budynku istniejącego i poziom nowej dobudówki. Strefa wejściowa zostanie uzupełniona o przedsionek zasłaniający widok na sąsiada z tyłu. Schody są ulokowane zgodnie z kierunkiem południa.

 

INFORMACJE DOT. PROJEKTU z 2015 r.

Rozbudowa wolno stojącego budynku jednorodzinnego we Wrocławiu. Budynek istniejący na planie kwadratu, o dachu 4-spadowym. 3 kondygnacje: przyziemie z częścią gospodarczą, wysoki parter i poddasze zaadaptowane na mieszkalne. Rozbudowa obejmuje wykonanie dobudówki do części istniejącej, w taki sposób aby tworzyło osobne niezależne mieszkanie po uwzględnieniu potrzeb inwestora – osobne niekrępujące wejście oraz podział ogródka. Wejście do istniejącej części bez zmian, od strony frontowej budynku – do nowej części od strony elewacji północnej, tylnej, przechodząc wzdłuż istn. garażu.

 

bialoruska wizualizacje

Ze względu na wysokości oraz poziomy kondygnacji istniejącego budynku oraz stworzenie możliwości połączenia istniejącego budynku z częścią projektowaną (występowanie wysokiego parteru i zagłębionej części przyziemia) – w trakcie projektowania rozwiązano ten problem (aby nie zagłębiać całej nowej części częściowo pod poziomem terenu) – przesuwając poziomy nowo projektowanego budynku względem siebie.

bialoruska wiz 1

bialoruska wiz 3

 

Taki zabieg pozwolił m.in. na: połączenie obu części budynków, stworzenie możliwości wykonania drzwi tarasowych do zakłębionego częściowo pod poz. terenu tarasu wejściowego (brak możliwości wykonania takich drzwi na elew. frontowej ze wzgl. na podział ogrodu), oraz bardzo swobodne ukształtowanie funkcji wydzielonych pomieszczeń i przestrzeni, co daje szeroki wachlarz ew. ich wykorzystania w przyszłości. Możliwe są następujące konfiguracje:

1/ kuchnia z jadalną + 3 wydzielone sypialnie (ew. 2 i pokój dzienny) + łazienka + garderoba / pom. gosp.

2/ kuchnia z jadalnią + 2 wydzielone sypialnie + pokój dzienny otwarty lub zamknięty + łazienka

3/ kuchnia z jadalną, z dodatkowym otwartym (lub zamkniętym na nią) salonem + 1 sypialnia + łazienka

bialoruska wiz 7

Przeanalizowano różne rodzaje geometrii dachów projektowanej dobudówki (ze wzgl. na stosunek boków budynku 1:2). Z analizy widoków z poziomu człowieka, a także możliwości wykonania i przeznaczenia przestrzeni poddasza, oraz sposobu odprowadzenia wód opadowych,  najkorzystniej wypada dach jednospadowy – dostosowany optycznie do spadków dachu budynku istniejącego.


bialoruska widok 4 bialoruska widok 2