Rozbudowa domu, Oporów, Wrocław


Dosyć skomplikowany temat rozbudowy domu jednorodzinnego, przedwojennego. Działka o bardzo nieregularnym kształcie, odległości do budynków sąsiednich nie pozwalające na zmieszczenie większej powierzchni zabudowy. Na tyłach budynku znajduje się urządzony ogród i duży taras, co dodatkowo zdecydowało o umieszczeniu dobudowanej części od bocznej ściany budynku.

Do budynku w latach 90 został dobudowany garaż, na tyłach którego znajduje się obecnie powiększona jadalnia. Całość wygląda całkiem zgrabnie z bryłą budynku.

Projekt składał się z wykonania kilku koncepcji, wystąpienia o warunki zabudowy, przygotowania projektu budowlanego i finalnie uzyskania pozwolenia na budowę.

Ingerencja w konstrukcję budynku minimalna, zakłada nie wyłączenie z użytkowania budynku na dłuższy czas podczas prowadzenia robót.

Dobudówka o integralnej konstrukcji, „dostawiona” do bryły budynku, który jest dodatkowo częściowo podpiwniczony, tak aby nie dociążać konstrukcji istniejącej. W dobudówce na parterze przewidziana jest nowa, większa kuchnia, na piętrze sypialnia.

Dobudówka jest praktycznie niewidoczne z poziomu ulicy, przez co bryłą budynku jest pozostawiona „bez zmian”.

Budynek finalnie przewidziany jest dla 5 osobowej rodziny.

Projekt zakładał przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Część projektowana od strony elewacji północno – wschodniej budynku. Całość przykryta dachem pulpitowym o kącie nachylenia 5˚ krytym membraną dachową.

Istniejąca kuchnia w poziomie parteru budynku przeniesiona została do projektowanej części dobudówki, a jej przestrzeń w obrębie budynku zaaranżowana na jadalnię. W części jednego z istniejących pokojów parteru wydzielono dodatkowo korytarz spełniający także funkcję przechodniej garderoby / miejsca na szafy. Na poddaszu przewidziano zmiany w pomieszczeniu istniejącej łazienki związane z umożliwieniem montażu kabiny prysznicowej.

Łącznie dla całego obiektu: Kubatura: 874 m3, Wymiary (szer. x dł.): 15.56 x 13.16 m, Wysokość do szczytu dachu: 9.06 m, Wysokość do gzymsu: 3.37 m, Kąt nachylenia dachu: 55o / 8o / 5o

Tylko projektowana część: Kubatura: 180 m3, Wymiary (szer. x dł.): 3.42 x 6.9 m, Wysokość do szczytu dachu: 7.00 m, Wysokość do gzymsu: 6.44 m, Kąt nachylenia dachu: 5o

Nowoprojektowana część budynku stanowi rozbudowę istniejącego obiektu. Konstrukcja dobudówki jest niemal całkowicie oddylatowana od istniejącej konstrukcji. Wyjątek stanowią krokwie dachowe, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wspierały wymian krokwi w istniejącym budynku, powstały ze względu na konieczność wycięcia istniejącej krokwi pomiędzy murłatą a jętką.

Wykonanie dobudówki budynku przewidziano w technologii częściowo monolitycznej (ławy fundamentowe, trzpienie, belki, stropy oraz wieńce), a częściowo tradycyjnej w zakresie ścian murowanych z bloczków Silka o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. Dach zaprojektowano jako drewniany.

Ze względu na konieczność wykonania otworów w ścianach istniejącego budynku, zaprojektowano nadproża stalowe 3 x IPE80 dla otworów o szerokości do 100cm oraz 3 x IPE140 dla otworów o szerokości do 200cm. Elementy stalowe ze stali klasy S235JR zabezpieczonej antykorozyjnie.