Przykład zagospodarowania – stadnina


Koncepcja zagospodarowania działki rolniczej na potrzeby stadniny koni z ośrodkiem ujeżdżania, hipoterapii i rekreacji. Inwestorem jest fundacja. Pod uwagę wzięto sąsiedztwo zabudowy (ok. 400 m) i uwzględniono natężenie i kierunki wiatrów analizując różę wiatrów, rozkład funkcjonalny, kierunki dojazdu gości oraz dojazdu gospodarczego, zaprojektowano odpowiednio zagospodarowanie terenu jak np. budowę wału ziemnego, który spełniać będzie również funkcję trybuny czy w dni powszednie miejsca do odpoczynku dla klientów.
Stadninę zaprojektowano dla 5 jednostek przeliczeniowych.