Przebudowa mieszkania w kamienicy, ul. Chrobrego

Przebudowa istniejącego mieszkania w kamienicy. Przesunięcie otworów drzwiowych w celu nowej aranżacji amfiladowego rozkładu lokalu. Wydzielenie łazienki, zmiana systemu ogrzewania z pieca akumulacyjnego na gazowe. Przebudowa zakładała przesunięcie otworów drzwiowych wraz z projektem nowych nadproży w XIX w. kamienicy we Wrocławiu w strefie ochrony konserwatorskiej. Wykonane zostały także dwa nowe pomieszczenia wydzielone z korytarza wewnętrznego.  Powierzchnia ok. 90 m2. Inwestor prywatny.