Remont balkonów, ul. Elementarzowa, Wrocław

Aktualizacja: maj 2015. Rozpoczęcie prac na obiekcie.

wykonanie warstw na płytach balkonowych po zdemontowaniu istniejących

Wykonanie warstw na płytach balkonowych po zdemontowaniu istniejących.

Zdemontowane istniejące barierki. Widoczne ślady korozji.

Zdemontowane istniejące barierki. Widoczne ślady korozji.

 

20150508_161326

20150508_161210

 

Obiekt objęty projektem to budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący. Projekt przewiduje remont posadzek balkonów i przebudowę  balustrad.

Istniejący stan balkonów uwidacznia liczne spękania istniejących murków balustrad oraz ślady po odpadającym tynku, co spowodowane jest nieodpowiednią izolacją przeciwwilgociową i podciąganiem wody opadowej, topniejącego śniegu pozostającego w zastoju na styku murku z posadzką itp. poprzez warstwy murku balustrad. Podczas wizji lokalnej stwierdzono także spękania i wybrzuszenia tynku na ścianach zewnętrznych budynku (na styku z balkonem), co może być spowodowane przenikaniem wilgoci do wnętrza pomieszczeń mieszkalnych, ich zawilgocenia, pękania tynków i powstawania szkodliwych dla zdrowia grzybów i pleśni oraz dalszej degradacji warstw ścian i postępującej korozji istniejących balustrad a także warstw posadzki do płyty konstrukcyjnej balkonów włącznie. Łączna długość balustrad do wymiany ok. 41 mb.

Przewidziane prace:

– demontaż balustrad istniejących metalowych

– demontaż okładzin murków, zbicie tynku z czołowej części

– rozbiórka ręczna murków poprzez odspojenie warstw cegieł jedna po drugiej

– rozbiórka posadzki i odspojenie tynku na ścianie budynku do wys. ok. 45 cm od poziomu płyty konstrukcji balkonu

– oczyszczenie płyty żelbetowej balkonu (w razie konieczności uzupełninie ubytków)

– wykonanie projektowanych warstw posadzki zgodnie z opisem w dalszej części opracowania

– wykonanie ocieplenia spodniej warstwy płyty żelbetowej termoizolacją w celu dodatkowego wyeliminowania mostków termicznych styropianem gr. 5 cm; ocieplenie czoła balkonów

– wykonanie obróbek blacharskich

– tynkowanie czołowej części balkonu, uzupełnienie ubytków tynku w stykach

– montaż balustrad

– zakończenie robót

G:Doxprojekty1213 elementazowa1213 elementarzowa 100 A4 V DE

IMG_5174-zm