Inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacje architektoniczne i budowlane budynków, lokali, mieszkań.

Dokumentacja techniczna na potrzeby przebudowy, rozbudowy, remontu, opracowania projektu budowlanego; w celach określenia powierzchni, części wspólnych, odrębności, sprzedaży, opracowania oferty graficznej i innych.


[powiększ]inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, model 3D budynku Model wykonany na podstawie inwentaryzacji. Pokazane jest różne uszczegółowienie modelu / wizualizacji.

Jesteśmy w stanie dostosować naszą ofertę dokładnie do Państwa potrzeb i finalnego przeznaczenia!

Wykonujemy pomiary inwentaryzacyjne i opracowujemy dokumentację techniczną:

 • przede wszystkim dla całych budynków w zakresie rzutów, elewacji, przekrojów,
 • poszczególnych lokali mieszkalnych, usługowych i innych,
 • pomiary elementów konstrukcyjnych, więźby dachowej, instalacji itp.
 • wykonujemy także inwentaryzacje niestandardowe, w zależności od potrzeb.

Inwentaryzacje budowlane stanu istniejącego mogą stanowić szczególnie podstawę do:

 • przygotowania budynku, lokalu na potrzeby przebudowy, modernizacji, remontu, projektu budowlanego,
 • wydzielenia lokalu z części wspólnej, wydzielenia lokalu z lokalu istniejącego,
 • potwierdzenia samodzielności lokalu,
 • następnie mogą posłużyć do wykonania modelu 3D i wizualizacji,
 • profesjonalnego przedstawienia oferty sprzedaży.

Podstawa opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej:

Podczas opracowywania inwentaryzacji budowlanej i pomiarów na obiekcie zasadniczo opieramy się na obowiązującej Normie PN-ISO 9836:1997. Pomimo tego, jesteśmy w stanie opracować dokumentację, w razie potrzeby dokumentację porównawczą, zgodnie z innymi aktami prawnymi dla określonych celów, np.:
 • Polską Normą obowiązującą dawniej PN-70/B-02365 (dezaktualizacja w 1999 r.; Rozporządzenie MSWiA z dn. 4 marca 1999 r. w spr. wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm Dz.U. 1999 nr 22 poz. 209). Norma wycofana ze zbioru PN, nie figuruje w katalogu obowiązujących PN.
 • Ustawią o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 1994 nr 105 poz. 509 Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r.)
 • Prawem Lokalowym (dezaktualizacja w 1994 r.; Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84, Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r.)
 • Ustawą o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2015 poz. 86 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy)
 • W przypadku lokali projektowanych: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 762)

Zakres inwentaryzacji budowlanej:

Oferujemy Państwu wykonanie inwentaryzacji budowlanej w stopniu jaki jest dla Państwa najbardziej pożądany. Dodatkowo wykonujemy wizualizacje, rzuty lokali w postaci kart lokalowych, opracowanie graficzne. Co więcej, zdecydowanie pozwoli to w znacznie lepszej i atrakcyjnej formie przybliżyć przyszłemu kupującemu / najemcy obraz lokalu lub docelowo, pozwoli przygotować dokumentację projektową dla inwestycji. Dokumentacja inwentaryzacyjna może więc stać się podstawą do wykonania np. wyceny planowanych prac, kosztorysu, przedmiaru robót. Inwentaryzacja może posłużyć w przyszłości do wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (remont, przebudowa, rozbudowa). Mamy na koncie dziesiątki zinwentaryzowanych obiektów. Zdobyliśmy doświadczenie przy pracy nad różnego rodzaju tematami: lokale mieszkalne, usługowe, zabytki, więźby dachowe, rzuty, elewacje, przekroje. Współpracowaliśmy z inwestorami prywatnymi, firmami, fundacjami, podmiotami samorządowymi, rządowymi, wspólnotami mieszkaniowymi.

inwentaryzacja budynku zabytkowego, Algieria

Naszymi największymi osiągnięciami jest wykonanie niewątpliwie:

 • prac przy inwentaryzacji i badań konserwatorskich na Cytadeli i Pałacu Deya w Algierze w 2009 r.
 • inwentaryzacji porównawczej Hali Stulecia wpisanej do rejestru UNESCO, do potrzeb przebudowy w 2010 r.
 • współpraca przy inwentaryzacji gmachu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w 2011 r.
 • inwentaryzacja budynku Ambasady Polski w Hadze w Holandii w 2018 r.
przykładowe zdjęcia z inwentaryzacji budynków Poza tym, do tej pory opracowywaliśmy dokumentacje dla budynków wchodzących w zakres naszej oferty takich jak:
 • Kamienice mieszkalne i budynki usługowe z przełomu XIX i XX w. Dokumentacja w szczególności na potrzeby przebudowy, remontów elewacji, więźby i pokrycia dachów (także wpisanych do ewidencji zabytków).
 • Lokale mieszkalne i usługowe w budynkach różnego typu; dodatkowo przygotowanie kart pomieszczeń.
 • Budynki mieszkalne jednorodzinne, także dawnych, z początku XX w. oraz nieużytkowanych.
 • Inwentaryzacje budynków gospodarczych (stare stodoły, dawne stajnie, założenia folwarczne).
 • Dawne budynki przemysłowe, kościoły.
 • I wiele innych…

[powiększ]przykłady rysunków inwentaryzacyjnych Powyżej: przykładowe inwentaryzacji budynków i elewacji. Inwentaryzacje budynków mieszkalnych, gospodarczych. Na potrzeby projektów remontu, przebudowy, termomodernizacji, remontu elewacji, do wyburzenia.


[powiększ]inwentaryzacja dawnego domu mieszkalnego na wsi Przykład pełnej inwentaryzacji domu jednorodzinnego z początku XX w. Rzuty, przekroje, elewacje.

[powiększ]inwentaryzacja domu kostka Powyżej: przykład inwentaryzacji domu jednorodzinnego typu „kostka” na potrzeby wydzielenia lokalu na piętrze.


Opracowanie graficzne

Karta poglądowa lokalu czy mieszkania pozwala w dalszej kolejności, w czytelniejszy sposób pokazać rozkład funkcjonalny pomieszczeń. W związku z tym, tak przygotowane oferta jest po pierwsze: bardziej czytelna na pierwszy rzut oka dla osób nie obeznanych z rysunkiem budowlanym. Po drugie karta: poglądowa jest szczególnie przydatna w celu zaprezentowania lokalu na sprzedaż lub wynajem. W końcu, po trzecie: przyciąga wzrok i pozwala zaaranżować w szybkim stopniu przestrzeń dla nowych potrzeb.

[powiększ]karty katalogowe budynku, 3D, wizualizacja Przykład karty pomieszczeń parteru domu jednorodzinnego. Inwentaryzacja + model + wizualizacje wnętrzw z przykaładową aranżacją.

[powiększ]wizualizacja wnętrz budynku, karta katalogowa Przykład karty pomieszczeń parteru domu jednorodzinnego. Inwentaryzacja + model + wizualizacje wnętrzw z przykaładową aranżacją.


Przykładowa inwentaryzacja architektoniczna i model 3D wraz z wizualizacjami.przekrój inwentaryzacja budynku

przekrój inwentaryzacja budynku


Oferta

Inwentaryzacja poglądowa

Cena ok. 10 zł/m2

Zakres pomiarów:

 • Określenie wymiarów pomieszczeń (podstawowe wymiarowanie tj. wielkości pomieszczeń),
 • Wyznaczenie powierzchni pomieszczeń, wysokości,
 • Wskazanie trzonów kominowych.

Główne przeznaczenie:

 • Dla sprzedaży mieszkań jako rysunki poglądowe, obmiary w czasie kupna lokalu w celu sprawdzenia stanu faktycznego,
 • Procedura urzędowa wydzielenia lokalu z części wspólnej lub wcześniej stanowiącego większą część; procedura urzędowa stwierdzenia samodzielności lokalu,
 • Wykonanie projektu aranżacji.

Zakres opracowania:

 • Wykonanie rysunków: rzut pomieszczeń, przekrój, ew. elewacje; rysunki w wersji poglądowej uproszczonej oraz w wersji z wymiarowaniem,
 • Możliwe wykonanie uproszczonego modelu 3D.

Uszczegółowienie poglądowe:

[powiększ]

Rozkład pomieszczeń:

[powiększ]

Inwentaryzacja budowlana

Cena 15-25 zł/m2

Zakres pomiarów:

 • Dokładny pomiar wszystkich elementów pomieszczeń (odległości od głównych elementów jak okna, drzwi + wymiary stolarki),
 • Wyznaczenie powierzchni pomieszczeń, wysokości,
 • Oznaczenie pionów instalacyjnych (wentylacja, wod.-kan.), punktów elektrycznych,

Główne przeznaczenie:

 • Jak w wersji podstawowej oraz:
 • Jako kanwa dla wykonania wszelkich projektów budowlanych: przebudowy, rozbudowy, zmiany funkcji pomieszczeń itp.
 • Projekty rozbiórek budynków, projekty wnętrz.

Zakres opracowania:

 • Wykonanie rysunków: rzut pomieszczeń, przekrój, ew. elewacje wraz z wymiarowaniem,
 • Na życzenie wykonanie uproszczonego modelu 3D,
 • Dodatkowo wykonanie części opisowej składającej się z danych dot. zestawień pomieszczeń kondygnacji (dla budynków), opisu elementów konstrukcyjnych przegród budowlanych itp.

Uszczegółowienie standardowe:

[powiększ]

Uszczegółowienie dodatkowe + instalacje:

[powiększ]

Inwentaryzacja + oprawa graficzna

Cena od 30 zł/m2

Zakres pomiarów:

 • Stopień dokładności jak w wersji podstawowej lub budowlanej,

Główne przeznaczenie:

 • Dla sprzedaży lokalu jako rysunki poglądowe o wyższym standardzie wykonania,
 • Bardziej obrazowe przedstawienie pomieszczeń i rozkładu funkcjonalnego (rzut z wprowadzeniem faktur podłóg, mebli),
 • Możliwość połączenia rzutu z widokiem perspektywicznym z góry.

Zakres opracowania:

 • Wykonanie kart lokalu (formatek), wykonanie „rzutów” w wersji dwu i trójwymiarowych z opisem pomieszczeń;
 • Model 3D (stopień skomplikowania do ustalenia),
 • Wizualizacje pomieszczeń – w widoku z góry jak i z poziomu człowieka.

Rozkład pomieszczeń 3D:

[powiększ]

Uproszczony model 3D:

[powiększ]

Wizualizacja:

[powiększ]
UWAGI: 1) Podane ceny są orientacyjne dlatego też wycena uzależniona jest od stopnia skomplikowania budynku / pomieszczeń, jego stanu technicznego, czasu powstania, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Dokładna wycena 1m2 możliwa jest po obejrzeniu budynku, z pewnością wizja lokalna na obiekcie jest konieczna. 2) Możliwość zamówienia łącznego pakietu lub wybranych kategorii do opracowania.

Wizualizacje budynków i pomieszczeń

wizualizacja pomieszczeń istniejącego lokalu mieszkalnego w kamienicy Przykład wizualizacji wykonanej na podstawie wykonanej inwentaryzacji kawalerki w kamienicy w celu aranżacji pomieszczeń.

istniejąca willa przedwojenna poniemiecka do remontu i przebudowy, wizualizacja

Przykład wizualizacji budynku istniejącego przeznaczonego do przebudowy.

Proszę traktować powyższe zestawienia jako poglądowe, dlatego zapraszamy do szczegółowej wyceny Kontakt lub tel. 660495351, z pewnością będziemy w stanie dostosować ofertę do szczególnych potrzeb.

Opracowanie: Marcin Rybczyński Marzec 2023


^ Góra strony
Wykonaliśmy wiele opracowań inwentaryzacyjnych dla różnych celów, przykładowo: projektowych, remontowych i urzędowych (stwierdzenia samodzielności lub wydzielenia lokalu). Zdajemy sobie sprawę, że czasami dla klienta indywidualnego związane jest to z czasochłonną i często problematyczną procedurą formalno-prawną, dlatego zawsze   służymy pomocą!

Wykonane przykładowe inwentaryzacje (wybrane):

 1. Dawny zbór ewangelicki w Piotrowicach, gm. Kostomłoty z XIX w. wpisany do rejestru zabytków; na potrzeby projektu zabezpieczenia i remontu
 2. Budynek usługowy z 1910 r. dawna spółdzielnia Olgina, na potrzeby remontu więźby dachowej i dachu o pow. ok. 900 m2 oraz poddasza, Wrocław, Stare Miasto
 3. Budynek wielorodzinny z przełomu lat 50 i 60 XX w. Inwentaryzacja poddasza, strychu, dachu oraz elewacji
 4. Inwentaryzacja zabytkowej kamienicy we Wrocławskim Rynku (całość)
 5. Kamienica XIX w. wpisana do ewidencji zabytków, narożna, inwentaryzacja elewacji do projektu remontu (m.in. odtworzenie zdobień)
 6. Inwntaryzacja budynku szkoły z początku XX w. (całość) budynek szkoły Gminy Żydowskiej objętego ochroną konserwatorską z początku XX w. 3500 m2
 7. Willa w Oławie, przedwojenna, objęta ochroną konserwatorską
 8. Pomieszczenia na Stadionie w Legnicy na potrzeby projektu przebudowy
 9. Budynek mieszkalny z lat 30 XX w. inwentaryzacja na potrzeby przebudowy lokalu na poddaszu, wydzielenie z części wspólnej, wyodrębnienie lokalu (inwentaryzacja obejmowała wszystkie kondygnacje budynku), Wrocław
 10. Inwentaryzacj mieszkania w kamienicy z zasobu komunalnego na potrzeby remontu i przebudowy
 11. Dawna stodoła na potrzeby przebudowy na dom jednorodzinny, gm. Mirsk
 12. Dom jednorodzinny, wiejski, przedwojenny inwentaryzacja całości, powiat trzebnicki
 13. Budynek mieszkalny jednorodzinny z lat 70 na potrzeby robudowy o dach 2-spadowy, Wrocław
 14. Inwentaryzacja domu z początków XX w. (przebudowanego)
 15. Dodatkowo wiele innych: inwentaryzacje budynków z bali, budynków mieszkalnych, gospodarczych z początków XX w. na całym Dolnym Śląsku (szczególnie w rejonie Przedgórza Sudeckiego), mieszkań w kamienicach, domów jednorodzinnych, budynków usługowych itp.