Gm. Łagiewniki, Łagiewniki, adaptacja, projekt „Riwiera”


Projekt zakładał adaptację bez zmian projektu „Riwiera” w wariancie K (z większym kątem nachylenia dachu 35 st.) pracowni MG Projekt wraz z projektem zagospodarowania terenu.

Zestawienie charakterystycznych parametrów obiektu:
Wymiary (szer. x dł.): szerokość elewacji frontowej: 15,98 x 12,99 m
Kąt nachylenia dachu: 35˚ (70,02%), dach czterospadowy
Kubatura budynku brutto: 963 m3
Wysokość do kalenicy: 9,98 m (wysokość wg WZ max 10 m n.p.t.)
Wysokość do gzymsu/okapu: 6,07 m
Poz. ±0,00 budynku: 186,65 m npm (poz. gruntu -0.16)

riwiera