Gm. Siechnice, Kotowice, adaptacja, projekt „Piotr II”


Powoli kończy się budowa stanu surowego domu wg adaptacji projektu „Piotr II”. Działka leży na terenie „Grądy Odrzańskie” kod: PLB020002, który jest obszarem ochronnym ptaków.  Działka jest oddalona o ok 65 m od terenu „Grądy w Dolinie Odry” kod: PLH020017. Który jest obszarem ochrony siedlisk. W czasie postępu prac projektowych uzyskane zostało postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości budowy. W pierwszym wariancie zamiarem inwestora było wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak po przeprowadzeniu badań geotechnicznych poziom wód gruntowych był zbyt wysoki.

20140821_135211

pzt kotowice

20140821_134955
20140821_134910