Dawny zbór ewangelicki


Aktualizacja wrzesień 2014
Wykonanie sprawdzenia istniejących spękań murów w celu zabezpieczenia budynku na czas remontu oraz wykonanie sond pozwalających stwierdzić ewentualny postępujący proces osiadania fundamentów. Przeprowadzone czynności wraz z opinią techniczną stanu istniejącego pozwalą ocenić faktyczny stan budynku oraz pomogą wybrać odpowiednią metodę naprawczą.

P1210133-2

P1210203-2

Zdjęcia dzięki uprzejmości AG-Projekt

Czerwiec 2014:
Remont i przebudowa budynku dawnego zboru ewangelickiego. Opracowany projekt remontu dachu. Projekt bardzo pozytywnie zaopiniowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, oczekiwanie na pozwolenie na budowę.

Obecnie opracowany jest projekt wymiany pokrycia dachowego oraz naprawy elementów więźby.

elew S-E_tonemapped2

piotrowice_okno