Inwentaryzacja i koncepcja na potrzeby uzyskania warunków zabudowy

Inwentaryzacja budowlana oraz przygotowanie koncepcji na potrzeby rozbudowy budynku mieszkalnego z początków XX w. we Wrocławiu. Koncepcja rozbudowy poparta konsultacjami z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Budynek znajduje się na terenie gdzie nie ma obowiązującego MPZP i konieczne było ustalenie warunków zabudowy.

Powierzchnia użytkowe części istniejącej ok. 140 m2; części projektowanej (parter): ok. 40 m2. Powierzchnia zabudowy istniejąca: 118 m2; projektowana: 46 m2.

G:Doxprojektybiezacestrachocinskastrachocinska 100 A3 H ele