Inwentaryzacja pałacu Wrocław Pawłowice


Inwentaryzacja dla Studio XS pałacu i oficyny przypałacowej wraz z łącznikiem pomiędzy budynkami. Pałac pierwotnie należący do rodziny von Korn, pochodzi z końca XIX w., Wrocław Pawłowice. Nr ew. zabytków: 565/Wm z 10.07.1996.

Pałac posiada 5 kondygnacji: przyziemie częściowo zagłębione w gruncie, parter, 2 piętra, poddasze oraz strych; część pałacu stanowi wieża. Oficyna składa się z kondygnacji przyziemia częściowo zagłębionego w gruncie, parteru, piętra, poddasza i strychu. Pomiędzy obiema budynkami znajduje się łącznik, do którego dostęp jest możliwy z kondygnacji parteru.

Inwentaryzacja polegała na obmiarze wszystkich pomieszczeń i przygotowania dokumentacji budowlanej. Powierzchnia użytkowa ok. 3200 m2.

Na ostatniej kondygnacji wieży, gdzie zaglądają tylko nieliczni, na obróbkach blacharskich najwyższych okien,  znaleźć można kawał pałacowej historii – napisy tych, którzy tam się znaleźli: po niemiecku, rosyjsku i polsku, a przy okazji zobaczyć jak zmieniał się charakter pisma i liternictwo. Najstarszy napis pochodzi z 1917 roku, a najnowszy z 2018 – dzięki niemu wiemy, że instalacja odgromowa jest sprawna, potwierdził Czarek. Znajduje się też jeden napis z 11 września 1939 roku, wpisany w narysowane serce…