Długołęka, projekt, adaptacja C96 Cyrkon

Adaptacja gotowego projektu domu wraz projektem zagospodarowania terenu. Adaptacja polegała na małych zmianach wewnątrz pomieszczeń oraz dodaniu okien połaciowych w celu lepszego doświetlenia poddasza. Na działce projektowany był zbiornik na gaz płynny, przyłącze energetyczne, wodne i kanalizacyjne (wszystkie wpięte do istniejących sieci). Projekt obejmował także dojazd do domu poprzez działkę sąsiednią, także należącą do inwestora. Lokalizacja gm. Długołęka, inwestor prywatny.