Gm. Oława, Marcinkowice, adaptacja, projekt „LK&693” i „G292”


Projekt budowy budynku mieszkalnego i gospodarczego wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Uzyskanie Warunków Zabudowy i przeprowadzenie wszelkich wymaganych uzgodnień do budowy na działce o powierzchni blisko 2 ha.
Procedury trwały blisko 2 lata ale wszystko udało się pomyślnie i budynki już stoją.

Zestawienie charakterystycznych parametrów obiektu:
Budynek mieszkalny
Wymiary (szer. x dł.): szerokość elewacji frontowej: 11,00;
szerokość budynku 12,40 x 9,70 m
Kąt nachylenia dachu: 38˚ (78,1%), dach czterospadowy
Kubatura budynku brutto: 620,51 m3
Wysokość do kalenicy: 7,82 m
Wysokość do gzymsu/okapu: 3,45 m
Poz. ±0,00 budynku: 125,75 m npm (poz. gruntu -0,45)

Budynek gospodarczy
Wymiary (szer. x dł.): szerokość elewacji frontowej: 6,5 x 9,2 m
Kąt nachylenia dachu: 30˚ (57,7%), dach dwuspadowy
Kubatura budynku brutto: 248 m3
Wysokość do kalenicy: 5,09 m
Wysokość do gzymsu/okapu: 2,57 m
Poz. ±0,00 budynku: 125,38 m npm (poz. gruntu -0,08)