Gm. Oława, Lizawice, adaptacja, projekt „Atlanta II”


Projekt zakładał wprowadzenie kilku zmian w projekcie gotowym, w tym rezygnację z garażu.
Załączona wizualizacja ukazuje wprowadzone zmiany (na podstawie wizualizacji autora projektu).

Zestawienie charakterystycznych parametrów obiektu:
Wymiary (szer. x dł.): 16,77 x 10,24 m; szer. elewacji frontowej: 15,82 m
Kąt nachylenia dachu: 35˚ (70,02%), dach czterospadowy
Kubatura budynku brutto: 1003,58 m3
Wysokość do kalenicy: 8,32 m n.p.t.
Wysokość do gzymsu/okapu: 3,50 m
Poz. ±0,00 budynku: 126,85 m n.p.m. (poz. gruntu -0.45)