Gm. Sobótka, Sulistrowiczki, adaptacja, projekt „Lisandra Mała”


Projekt, adaptacja domu jednorodzinnego Lisandra Mała pracowni Domplan.

Działka znajduje się na zboczu pagórka, różnica wysokości wynosi blisko 3 m na obszarze Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz w strefie obserwacji archeologicznej.

Uwzględniono wykonanie nasypów – skarp oraz miejsce do manewrowania autem przy wyjeździe z garażu, co przy takim nachyleniu terenu było bardzo ważne, a w przyszłości będzie praktyczne.

Ze zmian zaprojektowano:

  • wykonanie instalacji rekuperacji z odzyskiem ciepła
  • zaprojektowanie instalację grzejników elektrycznych akumulacyjnych oraz ogrzewania podłogowego
  • aranżację kuchni z lekką korektą łazienki na parterze
  • poszerzenie garażu
  • korektę tarasu zewnętrznego i wykonanie murków oporowych (ze względu na spadek terenu i możliwość jego zalewania wodami spływającymi ze stoku)