Legnica: Kwadrat

Gdy spytać legniczan o „Kwadrat”, każdy o nim słyszał lecz ciężko jest znaleźć informacje czy mapę o przebiegu granicy. Granica na mapce poniżej ustalona na podstawie fragmentu mapy sztabowej zamieszczonego w książce pt. „Mała Moskwa”, na podstawie informacji własnych oraz wizji lokalnej w sierpniu 2013.

granica_posterunku


Pokaż Legnica Kwadrat na większej mapie

kwadrat (1)_1

mur od ulicy Słowackiego, za przedszkolem

kwadrat (2)_1

ul. Grabskiego

kwadrat (3)_1

mur za składem budowlanym, obok stawów

kwadrat (4)_1

mur obok stawów, za blokami mieszkalnymi na ul. Żeromskiego

kwadrat (5)_1

mur i bloki na ul. Żeromskiego

kwadrat (6)_1

mur na ul. Żeromskiego

kwadrat (7)_1

skrzyżowanie ul. Reja i Marcinkowskiego

kwadrat (8)_1

skrzyżowanie ul. Grabskiego i Kościuszki

kwadrat (9)_1

ul. Kościuszki

kwadrat (10)_1

ul. Kościuszki

kwadrat (11)_1

ul. Kościuszki

kwadrat (12)_1

ul. Kościuszki

kwadrat (13)_1

ul. Kościuszki

kwadrat (14)_1

kwadrat (15)_1

kwadrat (16)_1

kwadrat (17)_1