Rozbiórka budynków gospodarczych, Polanowice, Wrocław


Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z przyległymi wiatami na działce inwestora. Budynek pochodzi prawdopodobnie z początku XX w. i spełniał funkcję obiektu rolniczego jako stodoła/obora/chlewnia. Budynek objęty opracowaniem ze względu na stan techniczny dachu i ścian zewnętrznych (spękania i odspojenia fragmentów ścian na całej wysokości budynku), brak izolacji poziomej i widoczne ślady degradacji ścian przewidziany jest do rozbiórki. Budynek 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, kryty dachem 2-spadowym o kącie nachylenia połaci ok. 32 st. Dach oparty jest na więźbie drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Budynek w strefie obserwacji archeologicznej.

Parametry charakterystyczne obiektu:

Fundament: Fundament ceglano-kamienny (nie dokonywano odkrywek).

Posadzka: Wylewka betonowa, posadzki ceglane lub brak posadzek.

Ściany: budynek główny i dobudówka wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Gr. ścian zewnętrznych i wewnętrznych 38 cm (1 ½ cegły) w wątku krzyżowym. Ściany otynkowane ręcznie nieregularną obrzutką cementową w znacznej części zdegradowaną.

Strop: Strop nad częścią obory/chlewni odcinkowy łukowy ceglany na belkach stalowych. W pozostałej części budynku (stodoła) jedna kubatura aż do poziomu więźby dachowej.

Dach: Więźba dachowa zastrzałowo-kleszczowa ze słupami pochyłymi. Dach 2-spadowy o kącie nachylenia ok. 32 st. kryty dachówką ceramiczną typu karpiówka. W dobudówce stropodach drewniany pulpitowy.

elewacja NW

G:Doxprojekty1306 polanowicestodola 100 A4 V poz0 (1)