Rozbudowa domu jednorodzinnego w Obłężu, gm. Słupsk

Rozbudowa istniejącego budynku o dobudówkę i poddasze.

Obiekt objęty opracowaniem to budynek mieszkalny jednorodzinny, przylegający częścią ściany zachodniej do budynku mieszkalnego sąsiedniego. Budynek, podobnie jak budynek sąsiedni, parterowy, bez podpiwniczenia, posiada dach „płaski”. Teren objęty opracowaniem nie jest objęty MPZP i dla zamierzenia budowlanego ujętego w niniejszym opracowaniu zostały wydane Warunki Zabudowy. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego znajdującego się na działce inwestora (nr 309) o część przylegającą do istniejącego budynku, która będzie znajdowała się częściowo na działce nr 250 i 309 (obie działki należą do inwestora). Następnie wykonanie dachu 2-spadowego przykrywającego część istniejącą oraz projektowaną.

G:Doxprojekty1205 oblezerysunki1205_obleze Model (1)