Gm. Prochowice, Golanka Górna, projekt „Mokka 2”


Adaptacja projektu „Mokka 2” w odbiciu lustrzanym pracowni Archand.

Wymiary (szer. x dł.):                                      13.15 (elew. frontowa) x 9.55 m (boczna);
Kąt nachylenia dachu:                                    35˚ (70 %), dach dwuspadowy
Kubatura budynku brutto:                                679 m3
Wysokość do kalenicy:                                    7.11 m n.p.t.
Wysokość do gzymsu/okapu:                          3.21 m n.p.t.
Poz. ±0,00 budynku:                                      110.19 m n.p.m. (poz. gruntu -0,49

Na terenie działki zaprojektowano:

  • wewnętrzną linię zasilająca od isnt. skrzynki ZK do budynku,
  • instalację zewnętrzną gazową do skrzynki gazomierzowej z kurkiem głównym do budynku,
  • przyłącze wodociągowe do budynku od sieci gminnej  – wcałość wg odrębnego opracowania,
  • instalacja zewnętrzna kanalizacyjna od budynku do proj. zbiornika bezodpływowego,
  • instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej od budynku do zbiornika na deszczówkę.