Przykład zagospodarowania – parking


Zagospodarowanie terenu wnętrza oficyn za kamienicami na potrzeby parkingu z zielenią, placem zabaw oraz wiatami śmietnikowymi.


Koncepcja zakładała wygospodarowanie jak największej ilości miejsc postojowych dla mieszkańców – w przeciwnym razie dojazdy będą zastawione autami tak czy inaczej – przy jednoczesnym stworzeniu wygodnej drogi dojazdowej do budynków (także uwzględniając duży promień skrętu dla śmieciarki i dojazdu straży pożarnej). Zachowano wymagane przepisami odległości od okien mieszkań.


Ważnym aspektem było także zachowanie istniejących drzew i przeznaczenie pozostałej części placu na zieleń


Plac zabaw ulokowano na „tyle” parkingu ze względów bezpieczeństwa. Udało się przeznaczyć na niego spory kawałek gruntu.


Wiata śmietnikowa przewidziana jest pomiędzy budynkami gospodarczymi.


Wizualizacje przedstawiają widoki placu w dzień i w nocy.